Baggrund og historie

AVU-mediers historie begynder i 1981. Der var brug for en forening, som kunne administrere rettigheder i forbindelse med skolernes brug af radio- og tv-udsendelser i undervisningen. Derfor blev der stiftet en ny forening under Copydan med det lidet mundrette navn, §17-kopier. Navnet §17-kopier var en direkte henvisning til den daværende paragraf i ophavsretsloven, som var foreningens eksistens-grundlag. I 1994 skiftede foreningen navn til AVU-kopier (AudioVisuelle Undervisningskopier). Det var vældig godt med det navneskift, for ophavsretsloven blev siden revideret, og §17 blev til §13!

AVU-kopier skifter navn til AVU-medier
I løbet af 1990’erne blev anvendelsen af medier i undervisningen det centrale tema i uddannelsesdebatten og et område af stigende betydning for skolens hverdag. Dette præger også foreningens arbejde der bl.a. handler om at understøtte og udvikle skoler og øvrige institutioners muligheder for at bruge tv-udsendelser, spillefilm og andre audiovisuelle medier.  Endvidere arbejder foreningen for at styrke den faglige debat omkring brugen af levende billeder i undervisningen, og som en naturlig følge af mediernes stigende betydning i skolernes pædagogiske fundament skiftede AVU-kopier i 2010 navn til AVU-medier.

Medier i undervisningen
I dag er der vel ingen der betvivler det hensigtsmæssige i at anvende medier i undervisningen, men brugen af medier har ikke altid haft samme bevågenhed. Den første medieundervisning i begyndelsen af 1900-tallet var primært en undervisning med medier, hvor især billedmediet blev brugt som middel til formidling af historiske og geografiske emner. Hvor medierne i de første mange år således anvendtes til anskueliggørelse af kompliceret stof, stilles der i dag også krav om, at børn og unge får en kritisk forståelse af mediernes udtryksformer. Børn og unge er tidens største medieforbrugere, og det er derfor nødvendigt for skolen at forholde sig til denne kultur.

Vision
Et væsentligt element i AVU-mediers arbejde består i at skabe balance mellem at sikre producenters og kunstnernes rettigheder og så varetage vores fælles interesse i at kunne nyde den kulturelle mangfoldighed. Især i forbindelse med undervisning ligger der en særlig forpligtelse til at gøre kultur og viden tilgængelig på en måde, der opleves som effektiv og smidig.

Lærere og undervisere kan ofte opleve det som uoverskueligt at håndtere klarering af rettigheder ved siden af deres undervisning – især i en tid hvor de nye teknologier bliver en uundværlig del af undervisningen. AVU-medier håndterer og søger at skabe smidige løsninger i forhold til den kompleksitet, der knytter sig til integrationen af medier i undervisningen. Foreningen spiller i denne sammenhæng en vigtig rolle i målsætningen om at skabe kundskabsmiljøer præget af diversitet og levende interaktion med medierne.