Økonomien i foreningen

Foreningen AVU-medier repræsenterer danske og udenlandske film- og tv- samt plade-producenter og skabende og udøvende kunstnere herunder Koda/NCB (komponister og tekstforfattere til musik). Herudover er der samarbejdsaftale med UBOD (radio- og tv-stationer). Dette samvirke indebærer, at skoler og andre som varetager kundskabsformidling på de fleste audiovisuelle områder via én aftale med AVU-medier kan få alle nødvendige rettigheder (”one-stop-shop”). Alle typer af rettighedshavere i ophavsretsloven er således involveret i foreningen, og bestyrelsen i foreningen har repræsentanter for alle grupperinger.

Rettighedshaverne har via foreningen siden 1981 licenseret rettigheder til distribution af radio- og tv-kanaler m.v.

I 2017 fik foreningen vederlag på 58,0 mio. kr., hvoraf 6,2 mio. kr. gik til administration og andre udgifter forbundet med at drive foreningen. Det blev 51,8 mio. kr. til fordelingen blandt rettighedshaverne.

Pengene fordeles med ca. halvdelen til film- og tv- samt plade-producenter og tv-stationer, og den anden halvdel til skabende og udøvende kunstnere. Pengene er med til at dække investeringer og nye produktioner samt udgør en andel af kunstnernes honorarer og arbejdsløn.