FAQ

 

Brug af radio- og tv-udsendelser i undervisningen  

Hvorfor tilmelde sig AVU-medier? 

Svar: Via AVU-medier kan I få adgang til at benytte danske og udenlandske tv-udsendelser i undervisningen. I kan optage udsendelserne hjemme eller på skolen, eller få adgang til tv-udsendelserne gennem fx Center for Undervisningsmidler.

Hvem kan indgå aftale med AVU-medier?

Svar: Grundskoler, gymnasier og andre undervisningsinstitutioner, samt virksomheder og kirker.

Hvem har allerede tilmeldt sig AVU-medier?

Svar: Næsten alle danske undervisningsinstitutioner har tilmeldt sig AVU-medier og har adgang til at anvende tv-udsendelser i undervisningen. En lang række kirker og virksomheder har ligeledes adgang til at anvende tv-udsendelser til kundskabsformidling.  

Hvad koster det?

Svar: Undervisningsinstitutionerne betaler et fast, årligt elevtalsbaseret beløb, uanset hvor mange udsendelser der bruges. Prisen afhænger af hvilken undervisningsinstitution det drejer sig om. Ved at sende en mail til avumedier@avumedier.dk kan I få oplyst, hvor meget det vil koste jeres institution at få adgang til at anvende tv-udsendelser i undervisningen.

Hvad må man?

Svar: AVU-medier giver adgang til at anvende tv-udsendelser i undervisningen. I kan optage udsendelserne hjemme, på skolen eller låne dem på Center for Undervisningsmidler. Se hvilke tv-stationer det drejer sig om her

Hvordan får jeg adgang til tv-udsendelserne?

Svar: Via AVU-medier kan I få adgang til at anvende kopier af radio- og tv-udsendelser til undervisningsbrug. I kan optage udsendelserne hjemme, på skolen eller få adgang til dem gennem Center for Undervisningsmidler.

Har du spørgsmål der drejer sig om mere generelle problemstillinger omkring ophavsret henviser vi til Kulturministeriets hjemmeside.

Må skolerne bruge Netflix-tjenesten?

Der er blandt lærere tvivl om, hvorvidt lærere eller elever med deres personlige Netflix-abonnement må vise indhold fra Netflix-tjenesten på skolen.

Netflix brugsbetingelser

Brugsbetingelserne (vilkårene) for Netflix-tjenesten afgrænser brugen og bestemmer, at indhold på Netflix-tjenesten alene må bruges personligt og ikke-kommercielt.

Her er et uddrag fra Netflix brugsbetingelserne:

”Netflix-tjenesten og alt indhold, der ses gennem vores tjeneste, er kun til din personlige, ikke-kommercielle brug. Så længe du har et Netflix-medlemskab, tildeler vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens og adgang til Netflix-tjenesten, så du kan se film og tv-serier gennem tjenesten udelukkende via streaming til samme formål. Bortset fra denne ovennævnte begrænsede licens bliver der ikke overdraget dig nogen rettighed, adkomst eller andel.”

Begrebet personlig brug er i Ophavsretsloven defineret således, at dette er brug ”indenfor husstanden”. Følgende fremgår endvidere af lovmotiverne til Ophavsretsloven: ”Kopiering til personlig brug omfatter endvidere ikke kopiering som led i arbejde eller undervisning”.

Hvorfor er der begrænsninger i Netflix’ brugsbetingelserne?

Netflix har indgået aftaler med rettighedshavere bag indholdet på Netflix-tjenesten, fx rettighedshavere til filmværker, om selve brugen på Netflix-tjenesten. Disse aftaler fastsætter regler for brugen og rettighedshavere har fået betaling (vederlag) herefter.

Netflix-abonnenterne kan derfor bruge deres Netflix-abonnementet herefter, og dette er fx til brug hjemme i husstanden, hvor man selv eller sammen med sin husstand kan se spillefilm (personlig brug).

Hvis der ikke var en begrænsning til personlig og ikke-kommerciel brug, kunne man fx bruge Netflix-tjenesten erhvervsmæssigt, offentligt, opkræve entréindtægter mv.

Hvor kan skolerne streame spillefilm fra?

Skolerne har mulighed for at streame spillefilm til visning direkte i skolen via Center for Undervisningsmidlers streamingtjeneste, CFU Film & TV.

Fra Center for Undervisningsmidlers streamingtjeneste kan lærere således streame spillefilm til brug i både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, fx ”Jagten”, ”To Verdener” og ”En som Hodder”.

Streamingvilkårene i ”KL-aftalen om brug af spillefilm i undervisningen” giver ikke adgang til streaming af indhold fra Netflix-tjenesten.

Læs artikel på Folkeskolen.dk omkring emnet