Få inspiration til din undervisning

Tv-programmer, film, radio og digitalt indhold er for længst blevet en del af undervisningsforløb rundt omkring i klasseværelser på alle skoletrin.

Levende billeder er nemlig blevet et centralt pædagogisk værktøj. Det er redskaber, der kan noget helt andet end bøgerne, og som kan hjælpe eleverne med et mere nuanceret blik på aktuelle emner. På skærmen bliver historiske epoker levendegjort; fremmedsprog smyger sig ind i øret og bevidstheden - og abstrakte temaer bliver hevet ned i øjenhøjde på en måde, der kan føles og mærkes af eleven selv.

Hent brochure om faglige muligheder med tv, film og radio.


Pædagogiske vejledninger fra CFU

Pædagogiske vejledninger fra www.mit.cfu.dk gør det nemt at komme i gang med at bruge tv i undervisningen. Vejledningerne giver dig konkrete ideer til undervisningsforløb, der er bygget op omkring en eller flere tv-udsendelser. 

I vejledningerne finder du eksempelvis ideer til, hvordan du inddrager temaet i undervisningen samt forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med stoffet. Der er udviklet vejledninger til de fleste klassetrin og fagområder.

Vejledningerne er eksempler på praksispædagogik der danner bro mellem de formelle krav i Fælles Mål og din hverdag med eleverne.

Hent brochure om mulighederne med pædagogiske vejledninger.


AVU-medier fagportal

På AVU-mediers fagportal har du desuden mulighed for at downloade gratis undervisningsmaterialer og få inspiration til brug af film og tv i undervisningen. Se mere på: http://fagligtforum.avumedier.dk