AVU-medier aftalen

Aftalen giver alle kommunale skoler lige adgang til audiovisuelt indhold og en lang række digitale udnyttelser. Det sker som følge af en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Copydan AVU-medier.

Levende billeder er vigtige læremidler der understøtter den pædagogiske praksis i skolerne. Udviklingen af digitale værktøjer og formidlingsplatforme (fx iPads, Smartboards, internetplatforme) har udfordret den praksis vi hidtil har brugt levende billeder på - også i skolerne.

Aftalen er trådt i kraft for kommunale grundskoler i 2015.

Med aftalen får skoler, lærere og elever, ud over de mange muligheder de allerede har med de hidtidige AVU-aftaler, bl.a. adgang til at:

  • Bruge tv-udsendelser til alle fag: natur, teknik, biologi, geografi, sprog og kultur m.v.
  • Streame tusindvis af tv-udsendelser både i klasselokalet og på tablets fra CFU's streamingstjeneste.
  • Dele audiovisuelt indhold via skolens intranet.
  • Inkludere audiovisuelt indhold m.v. fra internettet.
  • Benytte klip fra tv og radio i opgaver, powerpoint og lignende.
  • Indsætte "framegrabs" fra tv-udsendelser i opgaver, powerpoint eller lignende.
  • Give eleverne digitale lektier for via stream fra CFU eller hjemlån af dvd'er.
  • Deltage i en række faglige kurser helt gratis.
  • Anvende reklamefilm, kortfilm
  • Læse undervisningsmaterialer og lærebøger på AVU-mediers portal.

Se flyer om AVU-medier-aftalens indhold og muligheder her.

 

Må man bruge indhold fra Filmcentralen?

Såfremt man har en aftale med AVU-medier (AVU-medieraftale) og en aftale med Det Danske Filminstitut, kan alt indhold på Filmcentralen/Undervisning bruges i undervisningen.