Aftale om spillefilm

Uklarheden omkring brug af spillefilm i undervisningen var tidligere et problem i undervisningssektoren, men med aftalen om spillefilm i undervisningen blev der skabt ordnede forhold. Det er nu enkelt at bruge film i undervisningen for skoler, der er tilsluttet aftalen.

Danske og udenlandske spillefilm
Med en aftale om spillefilm i undervisningen får skolen adgang til at anvende danske og udenlandske spillefilm i undervisningen.

Spillefilm i alle situationer
Filmene kan vises for dele af skoleklasser, hele skoleklasser, flere skoleklasser sammen og grupperinger på tværs af skolen – også i forbindelse med skolearrangementer, hvor forældrene deltager.

Nem adgang til spillefilmene
Det er helt op til lærerne, hvor spillefilmene kommer fra. Filmene kan enten lånes hos Center for Undervisningsmidler via www.cfufilmogtv.dk eller købes/lejes i detailhandlen.

Pris
Prisen for en aftale om spillefilm i undervisningen afhænger af antallet af elever, skoletype m.m.

Kontakt os for at få oplyst, hvor meget det vil koste netop jeres skole/institution at få en aftale om spillefim i undervisningen.

Tilmelding
I tilmelder jer aftalen om spillefilm i undervisningen ved at udfylde dette tilmeldingsskema eller sende en mail til avumedier@avumedier.dk.